formulär


Här kan du fylla i en:
Elektronisk ansökan om medlemskap.
Men läs stadgarna först de finns här.
Info för medlemmarna om GDPR och om dataskyddsförordningen (GDPR)
länk till Datainspektionen.

Här är några av de regler som gäller för Torsbybåtklubb.

  1. OBS! Fakturor skickas ut via E-post

  2. En bryggplats får inte hyras ut i andra hand.

  3. Hyr man en bryggplats så har man ansvar för de av Torsby båtklubb utlämnad klubbnyckel/dongel som går till båtklubbens anläggningar.

  4. Beordrad arbetsplikt, den som hyr bryggplatsen är skyldig till en arbetsdag per år. Den som inte gör någon arbetsdag betalar en på årsmötet fastställd avgift.

  5. Vinterliggande vid Torsby Båtklubbs bryggor är EJ tillåtet.

  6. Hyr man en bryggplats så betalar man medlemskap och bryggplatshyra per kalenderår. På årsmöte fastställt pris. Sägs inte båtplatsen upp före den sista september så förlängs det automatiskt med ett år.

  7. Vill du säga upp bryggplatshyra/medlemskap görs detta till styrelsen. Betalas EJ Årsavgifter till båtklubben så utesluts man automatiskt.

  8. Medlems båt vid Torsby Båtklubbs bryggor SKALL ha ansvarsförsäkring. www.svenskasjo.se rekommenderas.

  9. Båtägare är skyldig att känna till och följa anvisningar och bestämme lser