Parkeringsanvisning


Till säsongen 2019 tillkommer någon form av parkeringsanvisning på området norr om klubbhuset. Vid högtryck blir det idag väldigt ostrukturerat och rörigt med alla bilar och båtkärror. Många har upplevt att parkerade bilar med båtkärror parkeras väldigt nära infarten till rampen.