testid


Köanmälan  delux.
Så som båtunionen anser att de ska va, funkar mycket bra sen när man fått anmälan så är det bara att trycka på en knapp, så går person & båt in i registret.

formulär kölista BAS-
https://bas.batunionen.se/ExternalComm/WaitingListApplication/1908