Arbetsdag

Lördag 27 maj kl 09:00 vid klubbhuset.

Bygga bryggor.

Vi har bara arbetsledare för lördagen i annat fall skulle vi kört söndag med
Så känner du dig kallad som AL så får ni gärna fortsätta en dag till.

spacer