Styrelsen

Ordförande: Vakant
Kassör: Andreas Lundqvist  070-302 05 14  andreas@alundqvist.se
Sekreterare: Vakant info@torsbybatklubb.com
Ledamot: Emil Sandelin 070-203 08 20 emilsandelin@hotmail.se
Ledamot: Ivar Walfridsson 070-680 28 06 iwarjo@gmail.com
Ledamot: Christer Dedorsson 070-211 21 72 christerdedorsson@hotmail.com

Funktionärer

Bryggplatsansvarig Emil Sandelin 070-203 08 20

emilsandelin@hotmail.se

Bryggfogdar
Revisor Gunnar Augustsson 070-652 86 74 gunnar.augustsson@icoud.com
Revisor Anders Wiss 070-557 02 32 anders@wiss.se
Valberedning Ulf Hartman 073-367 69 77 ulf@rgs-automation.com
Valberedning Styrelsens ledamöter
Kommunikations-ansvarig Ivar Walfridsson 070-680 28 06 iwarjo@gmail.com
Förbundsråd Håkan Lindh 070-515 36 90 hakan.lindh43@gmail.com