Styrelsen

Styrelsen

Orförande: Urban Hallström 073-922 03 98  hallstromur@gmail.com
Kassör: Andreas Lundqvist  070-302 05 14  andreas@alundqvist.se
sekreterare: Vakant info@torsbybatklubb.com
Ledamot1: Emil Sandelin 070-203 08 20 emilsandelin@hotmail.com
ledamot2: Ivar Walfridsson 070-680 28 06 iwarjo@gmail.com
ledamot3: Christer Dedorsson 070-211 21 72 christerdedorsson@hotmail.com

Funktionärer

Bryggplatsansvarig Emil Sandelin 070-203 08 20

emilsandelin@hotmail.com

Bryggfogdar Niklas Boåsen
Urban Karlsson
070-292 37 21
073-042 57 10
niklasboasen@gmail.com
majusk@hotmail.com
Revisor Gunnar Augustsson 070-652 86 74 gunnar.augustsson@icoud.com
Revisor Anders Wiss 070-557 02 32 anders@wiss.se 
Valberedning Ulf Hartman + 073-367 69 77 ulf@rgs-automation.com
Valberedning styrelsens ledamöter
Kommunikations-ansvarig Ivar Walfridsson 070-680 28 06 iwarjo@gmail.com
Förbundsråd Håkan Lindh 070-515 36 90 hakan.lindh43@gmail.com