Styrelsen


Styrelsen

POST / NAMN

TELEFON

E-POST

Ordförande
Vakant
Kassör
Andreas Lundqvist
070-3020514 andreas@alundqvist.se
Sekreterare
vakant
Ledamot
Mats Larsson
070-6022810 fall236@telia.com
Ledamot
Ivar Walfridsson
070-6802806 iwarjo@gmail.com
Ledamot
Tomas Eriksson
070-588 24 13 126eriksson@telia.com
Ledamot
Urban Hallström
Suppleant
Morgan Lövgren
070-2756573 morgan.fiskarn@gmail.com

Funktionärer

POST

NAMN

TELEFON

E-POST

Bryggplatsansvarig Tomas Eriksson 070-588 24 13 126eriksson@telia.com
Bryggfogde Fridhem Per-Åke Nykvist 070-5360569. bondfolkslantbruk@gmail.com
Bryggfogde Vigselsand Niklas Boåsen 070-292 37 21
Bryggfogde Vigselsand Per-Åke Nykvist 070-5360569 bondfolkslantbruk@gmail.com
Revisor Gunnar Augustsson 070-6528674
Revisor Anders Wiss 070-6802806 anders@wiss.se 
Valberedning
Valberedning
Kommunikations-ansvarig Ivar Valfridsson 070-680 28 06 iwarjo@gmail.com
Förbundsråd Håkan Lindh 070-5153690 hakan.lindh43@gmail.com