Bryggplatser

Vår  hamn Fridhem ligger i längst ut på udden vid utloppet av Röjdälven. Här erbjuder vi bryggplatser till våra medlemmar i mån av plats. Vi tillämpar kösystem. För att ansöka om bryggplats används samma avtal som finns på sidan för medlemsansökan. Länk »

Klubben regler är bla.

 • Om den som hyr bryggplatsen ej skall fortsätta hyra kommande säsong, skall man enl. stadgarna säga upp sin plats på hösten före säsongen. Gör man inte detta och ej betalar hyran i tid, förlorar hyraren sin plats som då går till kön.
 • Bryggplatshyrare får inte låna ut sin plats till någon annan utan styrelsens godkännande.
 • För att stå i kö till båtplats måste man vara medlem i Torsby Båtklubb.
 • Hyrare som inte längre hyr plats vid Torsby Båtklubbs bryggor skall omgående återlämna nyckeln till någon i styrelsen.

Bryggplatsansvarig:

Avgifter.

 • OBS! att alla fakturor skickas ut via epost.
 • Medlemskap/årsavgift: 400 kr/år.
 • Hyra av bryggplats*: 400kr kr/meter +moms 25%.
  * Platsens bredd mellan y-bommarna. Medlemskap krävs för att få hyra.
  Utebliven Arbetsdag: 800 kr/år.

Sjökort Fryken

200 kr / ej medlem

Finns att köpa hos:

 • AB Karl Hedin Bygghandel, Vasserudsvägen 8 Torsby, telefon 0560-12040
 • Torsby Turistbyrå, Kyrkogatan 5, telefon 0560-16050

Information om prissättning på bryggplatser

Bryggplatspriser beräknas enligt följande: Platsens bredd mellan Y-bommarna x 320 kr/meter +moms 25%.

Kom ihåg att ni som inte längre skall hyra bryggplats meddelar detta omgående till vår platsansvarig. Antingen e-post eller telefon. Kom även ihåg att lämna tillbaka nyckeln till grinden.

Här är några av de regler som gäller

 1. En bryggplats får inte hyras ut i andra hand, andrahandsuthyrning skall gå via styrelsen.
 2. Hyr man en bryggplats så har man ansvar för de av Torsby båtklubb utlämnad klubbnyckel som går till båtklubbens anläggningar.
 3. Beordrad arbetsplikt, den som hyr bryggplatsen är skyldig till en arbetsdag per år. Den som inte gör någon arbetsdag betalar en på årsmötet fastställd avgift.
 4. Vinterliggande vid Torsby Båtklubbs bryggor är EJ tillåtet.
 5. Hyr man en bryggplats så betalar man medlemskap och bryggplatshyra per kalenderår. På årsmöte fastställt pris. Sägs inte båtplatsen upp före den 31 december så förlängs det automatiskt med ett år.
 6. Vill du säga upp bryggplatshyra/medlemskap görs detta till Bryggplatsansvarige. Betalas EJ Årsavgifter till båtklubben så utesluts man automatiskt.
 7. Medlems båt vid Torsby Båtklubbs bryggor SKALL ha ansvarsförsäkring. www.svenskasjo.se rekommenderas.

Säkerhetsregler som skall följas:

Regler för hur man förtöjer sin båt vid Torsby Båtklubbs hemmahamnen på Fridhem

Förtöjningen skall var säker för såväl för båt som för bryggan. Det är stora krafter som är i farten då det blåser. Bryggorna är utsatta för vind och därmed för grov sjögång då vinden kommer från syd till sydost. Det blir även vågsvall då inte alla vattenfarkoster håller hastigheten utan river upp sjö i onödan.

 • Båten skall vara förtöjd med rep i minst 4 punkter, dvs två på var sida. De som ligger ytterst kan gärna ha fler förtöjningar mot det öppna vattnet söderut.
 • Låskätting med hänglås är inte godkänd som förtöjning av båt. Låskätting skall vara löst hängande och får inte dat upp belastningar från sjögången. Låskättingen är stum och kan slita sönder såväl båt som brygga.
 • Fjädrande förtöjningar skall alltid användas överallt.
 • Fjädrar som är tillåtna är vanliga spiralformade stålfjädrar eller de av kraftigt gummi som man trär in repet i. Fjäderns storlek skall vara anpassad efter båtens storlek och deplacement.
 • Repen skall vara anpassat efter båtens storlek, dock minst ha en diameter på 10 mm. Repen skall vara avsedda för förtöjning av båtar. Repen kan vara av flätad typ eller treslagna. Lättare att splitsa treslagna rep än flätade.
 • Repen skall vara anpassad i längd så att det blir enkelt för båtägaren att förtöja då man kommer till bryggan. Det får inte vara en stum förtöjning. Båten skall kunna röra sig lite såväl som i sidled som i längsled. Båten får inte under inga omständigheter slå i Y-bommen eller i bryggan vid sjögång.
 • Rep med stålfjäder skall sitta fast närmast bryggan. Alltså färdiga längder med stålfjädrar på repen och en splitsad ögla i andra änden som man lägger runt knapet på båten. Man förtöjer mycket snabbare då och man inte behöver knyta och blir därmed säkrare.
 •  Rep med gummifjäder skall gummifjädern sitta fast på repet närmast bryggan. I övrigt se ovanstående punkt.
 • För att undvika slitage på repen så kan man splitsa fast ett kaus på den ända på repet som skall sättas fast med schackel i bryggan. Är man observant på slitaget på repen så kan man knyta fast repen på bryggan.
 • Låt förtöjningsgodset vara kvar på bryggan då ni är ute med båten.
 • Närmast bryggan kan man knyta ett kryss så man kan gå emot med fören då man angör bryggan. Det fungerar som ett mjukt stopp och förhindrar att man ”kraschar in i bryggan med fören.
 • En säker knut är pålstek. Man kan även använda dubbelt halvslag om egen part.
 • Skavskydd på Y-bommen rekommenderas, båtägaren behöver inte trassla med fendrar då man kommer hem till hemmahamnen.
 • Allt förtöjningar som ni satt dit skall tas bort i samband då ni tar upp båten. Det är inte säkert att ni får samma nummer nästa år. TBK försöker utnyttja bryggplatserna optimalt

Förtydligande bilder.

PDF Länkar

Illustration av Fridhemshamnen (pdf) 

Fridhem-elin2