Bli medlem

Bli medlem i Torsby Båtklubb  i VÄRMLAND

För att bli medlem i Torsby Båtklubb skall en ansökan skrivas.
Här fyller du i den Digitala ansökan som ligger hos Svenska båtunionen de har en databas för alla båtklubbar.
Torsby Båtklubbs Stadgar skall först läsas igenom och godkännas. Samt lagen GDPR
båda dessa har kryssrutor i ansökan som skall kryssas i.
En arbetsdag är obligatorisk för att slippa bötesbeloppet.

Klubben har två båtbryggor ”sommarplatser” samt sjösättningsbrygga

Är du redan medlem och och vill utöka dina bryggplatser
då skall du logga in på din sida i klubben till ditt medlemskort där finns länkar till bryggkö 

Min sida hos Torsby Båtklubb

Ansökan behandlas av :
Styrelsen Torsby Båtklubb

Bankgiro nr: 482-1740
Epost: info@torsbybatklubb.com

Har du frågor, kontakta någon i styrelsen.

Bryggplatser för medlemmar

Bryggplatser finns vid Fridhem.
Våra medlemmar kan ansöka om att få bryggplats.