Säkerhetsregler

Brand kan lätt förebyggas

För att förhindra brand på båt, ta för vana att se över slangar och kopplingar till båtens bränsle- och gasolsystem.
Se även över elsystemet för att undvika kortslutningar.

Gasolflaska ska förvaras i ett utrymme
som har en dränering som mynnar utombords
läs mer här om gasol
.
Har din båt ett spritkök ska det fyllas på utombords och var noga med att inte överfylla.

Hantera inte bensin eller annan brandfarlig vätska i lösa kärl inombords. Ta till exempel alltid ur en lös bränsletank när den ska fyllas så att bensinångor inte kan samlas upp någonstans i båten.

Lämna aldrig båten med en påslagen kupévärmare eller annan värmefläkt.

Rester av träolja i trassel eller trasor kan självantända. Ta för vana att hantera dem säkert efter avslutat arbete. Man kan lägga dem i en hink med vatten, en lufttät metallburk eller bränna dem kontrollerat.

Kontrollera dina brandsläckare så att de är fungerande och inte behöver påfyllning. Tänk efter var de bör placeras så att de är lätta att nå.
En brandfilt är även bra att ha ombord.”

Säkerhetsregler vid Fridhems bryggorna som skall följas:

  • Fjädrande förtöjning skall användas.
  • Förtöjningen skall vara anpassad i längd så att det blir enkelt för båtägaren. Inga ihopslafsade tampar alltså!
  • Tampen med fjädern skall sitta fast i bryggan. Alltså färdiga längder med fjädrar på tamparna då förtöjningen går snabbare och blir säkrare. Detta har att göra med säkerhet då man balanserar på Y-bommar mellan båtarna.
  • Bryggorna kommer också må bättre av fjädrande förtöjning.
  • Skavskydd på Y-bommen rekommenderas, båtägaren behöver inte trassla med fendrar då man kommer hem till hemmahamnen.