Styrelsen


Styrelsen

POST / NAMN

TELEFON

E-POST

Ordförande
Vakant
Kassör
Andreas Lundqvist
070-3020514 andreas@alundqvist.se
Sekreterare
Anders Landegren
076-7813933 anders@landegren.nu
Ledamot
Mats Larsson
070-6022810 fall236@telia.com
Ledamot
Iwar Walfridsson
070-6802806 iwarjo@gmail.com
Ledamot
Tomas Eriksson
070-588 24 13 126eriksson@telia.com
Ledamot
Suppleant
Morgan Lövgren
070-2756573 morgan.fiskarn@gmail.com

Funktionärer

POST

NAMN

TELEFON

E-POST

Bryggplatsansvarig Tomas Eriksson 070-588 24 13 126eriksson@telia.com
Bryggfogde Fridhem Sven Pettersson 070-3601410 petterssonulla@yahoo.se
Bryggfogde Vigselsand Elis Eriksson 070-6161709 eliseriksson@outlook.com
Bryggfogde Vigselsand Per-Åke Nykvist 070-5360569 bondfolkslantbruk@gmail.com
Revisor Gunnar Augustsson 070-6528674
Revisor Iwar Walfridsson 070-6802806 iwar@wibmc.se
Valberedning Kerstin Olsson 070-3444479 kerstinolsson08@gmail.com
Valberedning Morgan Olsson 072-1912365
Kommunikations-ansvarig
Förbundsråd Håkan Lindh 070-5153690 hakan.lindh43@gmail.com