Styrelsen

Styrelsen

POST/NAMN

TELEFON

E-POST

Ordförande

Urban Hallström

0739220398 hallstromur@gmail.com
Kassör
Andreas Lundqvist
070-3020514 andreas@alundqvist.se
Sekreterare
vakant
Ledamot

Mats Larsson

070-6022810 fall236@telia.com
Ledamot

Ivar Walfridsson

070-6802806 iwarjo@gmail.com
Ledamot
Suppleant

Morgan Lövgren

070-2756573 morgan.fiskarn@gmail.com

Funktionärer

POST

NAMN

TELEFON

E-POST

Bryggplatsansvarig
Bryggfogde Fridhem Per-Åke Nykvist 070-5360569. bondfolkslantbruk@gmail.com
Bryggfogde Vigselsand Niklas Boåsen 070-292 37 21
Bryggfogde Vigselsand Per-Åke Nykvist 070-5360569 bondfolkslantbruk@gmail.com
Revisor Gunnar Augustsson 070-6528674 gunnar.augustsson@icoud.com
Revisor Anders Wiss 070-6802806 anders@wiss.se 
Valberedning
Valberedning Elis Eriksson 070-616 17 09 eliseriksson@outlook.com
Kommunikations-ansvarig Ivar Walfridsson 070-680 28 06 iwarjo@gmail.com
Förbundsråd Håkan Lindh 070-515 36 90 hakan.lindh43@gmail.com