Hamnen


Vår hemmahamn liggert vackert vid Fridhem där Röjden har sitt utlopp i Övre Fryken.

Prissättning på bryggplatser

Bryggplatspriser beräknas följande: Platsens bredd mellan Y-bommarna X 500 kr. Bredderna mellan Y-bommarna vid Fridhem är satta efter bryggleverantörens rekommendationer. Vid brygga Faktoriet är bryggplatspriset enligt samma beräkningsprincip som Fridhem. (

OBS – den prisberäkning som tidigare tillämpades vid Faktorietbryggan gäller ej (då var priset satt efter de fasta bryggplatslängderna som var 100 kr/m).

*Medlemskap/årsavgift 200:-/år tillkommer.