Hamnen


Vår hemmahamn liggert vackert vid Fridhem där Röjden har sitt utlopp i Övre Fryken.

Prissättning på bryggplatser

Bryggplatspriser beräknas följande: Platsens bredd mellan Y-bommarna X 500 kr.

Vid brygga Faktoriet är bryggplatspriset enligt samma beräkningsprincip som Fridhem.

*Medlemskap/årsavgift tillkommer.