Bryggplatser


Vår nya hamn Fridhem ligger i längst ut på udden vid utloppet av Röjdälven. Här erbjuder vi bryggplatser till våra medlemmar i mån av plats. När det är fullt tillämpar vi kösystem. För att ansöka om bryggplats används samma avtal som finns på sidan för medlemsansökan. Länk »

Fr.o.m. 2016 kommer Faktoribryggan att minska i antalet platser (pga. dålig förankring). Detta innebär att klubben kommer att förfoga över ett mindre antal bryggplatser. Innan TBK kan utöka antalet platser i nya hamnen vid Fridhem, kan det uppstå kö till båtplatser.
Detta innebär att klubben måste hyra ut platser efter ett kösystem som innebär att först i kön går först till ledig plats.

Samtidigt skärper klubben reglerna

 • Om den som hyr bryggplatsen ej skall fortsätta hyra kommande säsong, skall man enl. stadgarna säga upp sin plats på hösten före säsongen. Gör man inte detta och ej betalar hyran i tid, förlorar hyraren sin plats som då går till kön.
 • Bryggplatshyrare får inte låna ut sin plats till någon annan utan styrelsens godkännande.
 • För att stå i kö till båtplats måste man vara medlem i Torsby Båtklubb.
 • Hyrare som inte längre hyr plats vid Torsby Båtklubbs bryggor skall omgående återlämna nyckeln till någon i styrelsen.

Bryggplatsansvarig: Tomas Eriksson, 070-5882413, 126eriksson@telia.com

Avgifter år 2019

 • OBS! att alla fakturor skickas ut via epost.
 • Medlemskap/årsavgift: 400 kr/år.
 • Hyra av bryggplats*: 320kr kr/meter +moms 25%.
  * Platsens bredd mellan y-bommarna. Medlemskap krävs för att få hyra.
  Samma pris gäller för bryggorna vid Fridhem och Faktoriet.
 • Utebliven Arbetsdag: 500 kr/år.

Sjökort Fryken

200 kr / ej medlem finns här:

 • AB Karl Hedin Bygghandel, Vasserudsvägen 8 Torsby, telefon 0560-12040
 • Torsby Turistbyrå, Kyrkogatan 5, telefon 0560-16050

Information om prissättning på bryggplatser

Bryggplatspriser beräknas enligt följande: Platsens bredd mellan Y-bommarna x 320 kr/meter +moms 25%.

Kom ihåg att ni som inte längre skall hyra bryggplats meddelar detta omgående till vår platsansvarig. Antingen e-post eller telefon. Kom även ihåg att lämna tillbaka nyckeln till grinden.

Här är några av de regler som gäller

 1. En bryggplats får inte hyras ut i andra hand.
 2. Hyr man en bryggplats så har man ansvar för de av Torsby båtklubb utlämnad klubbnyckel som går till båtklubbens anläggningar.
 3. Beordrad arbetsplikt, den som hyr bryggplatsen är skyldig till en arbetsdag per år. Den som inte gör någon arbetsdag betalar en på årsmötet fastställd avgift.
 4. Vinterliggande vid Torsby Båtklubbs bryggor är EJ tillåtet.
 5. Hyr man en bryggplats så betalar man medlemskap och bryggplatshyra per kalenderår. På årsmöte fastställt pris. Sägs inte båtplatsen upp före den sista september så förlängs det automatiskt med ett år.
 6. Vill du säga upp bryggplatshyra/medlemskap görs detta till styrelsen. Betalas EJ Årsavgifter till båtklubben så utesluts man automatiskt.
 7. Medlems båt vid Torsby Båtklubbs bryggor SKALL ha ansvarsförsäkring. www.svenskasjo.se rekommenderas.

Säkerhetsregler som skall följas:

 • Säkerhetsregler vid vid Fridhems bryggorna
 • Fjädrande förtöjning skall användas. Förtöjningen skall vara anpassad i längd så att det blir enkelt för båtägaren. Inga ihopslafsade tampar alltså. Tampen med fjädern skall sitta fast i bryggan. Alltså färdiga längder med fjädrar på tamparna då förtöjningen går snabbare och blir säkrare. Detta har att göra med säkerhet då man balanserar på Y-bommar mellan båtarna. Bryggorna kommer också må bättre av fjädrande förtöjning.
 • Skavskydd på Y-bommen rekommenderas, båtägaren behöver inte trassla med fendrar då man kommer hem till hemmahamnen.

Länkar till Torsby kommuns hemsida

Fridhem-elin2