Funktionär

Båtklubben söker medhjälpare!

Funktionärer:
1 person som ansvarar för att klubbstugan fungerar. Det innebär inte att man skall städa, men att man skall se till att det hålls snyggt och rent, med hjälp av medlemmar i klubben.

2 personer som ordnar fester för TBK: medlemmar typ kolbullekvällar och kräftskiva mm

Styrelsen:
Ordförande för TBK
Kassör för TBK