Hem

Välkommen till Torsby Båtklubb i Värmland. Just nu händer det spännande saker vid vår hemmahamn vid Fridhem. Båtplatser tillkommer, fina promenadstråk och ett nytt klubbhus har byggts på Lindblomsvägen.

Torsby båtklubb har fått bygglov för tillbyggnad av västra bryggan med ca 29 meter. Bryggan är beställd från Marinetek som även har levererat befintlig brygga. Marinetek kommer att montera komplett brygga utan y-bommar med början preliminärt  v13. Y-bommar kommer att monteras av båtklubbens medlemmar under våren under ledning av bryggfogdarna Per-Åke Nykvist och Niklas Boåsen. I samband med montaget av y-bommar kommer viss omdisponering och ändring av båtplatser att ske för att utnyttja platserna så optimalt som möjligt. Detta innebär att de platser som finns angivna på fakturor kan komma att ändras i samband med montage av y-bommar. Vi behöver alla hjälpas åt med montaget av y-bommar men att detta måste ske på ett säkert sätt på grund av rådande situation av Covid 19.

Torsby båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre fryken. Vi har idag lite mer än etthundra medlemmar. Klubben är öppen för alla som vill bli medlemmar.